form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake vuka awoke awoken
bear athwale bore born
bear athwale bore borne
abide hlalani abode abode
arise kuvela arose arisen
be ibe was been
draw sisondele drew drawn
do ukwenza did done
fight ukulwa fought fought
eat udle ate eaten
drive drive drove driven
drink nomnikelo drank drunk
dig dig dug dug
beat beat beat beaten
become babe became become
bid bid bid bid
begin qala began begun
bind abophe bound bound
find ukufumana found found
fly fly flew flown
forget ukulibala forgot forgotten
forgive thethelela forgave forgiven
bite ibalume bit bit, bitten
blow igalelo blew blown
come eze came come
choose khetha chose chosen
break ikhefu broke broken
behold khangela beheld beheld
sit bahlale sat sat
sink ukucwila sank sunk
sing ukucula sang sung
shine ukhanye shone shone
shake nivuthulule shook shook
see ukubona saw seen
get uthole got got,gotten
go hamba went gone
give ukunika gave given
grow ikhule grew grown
run run ran run
ring ring rang rung
hide ukufihla hid hid,hidden
hang hang hung hung
hold ubambe held held
know bazi knew known
lie amanga lay lain
mistake iphutha mistook mistaken
ride ukukhwela rode ridden
slay ibulale slew slain
speak akhulume spoke spoken
spin spin spun spun
stand ukuma stood stood
write ukubhala wrote written
win win won won
wear afake wore worn
wake uvuka woke woke
steal ebe stole stolen
stick stick stuck stuck
swear nokufunga swore swore
swim nihlambe swam swum
take ukuthatha took taken
tear udilize tore torn
sting sting stung stung
throw ulahle threw thrown
chide niphikisane chid chid
cleave ninamathele clove,cleft cloven,cleft
cling namarhela clung clung
spring spring sprang sprung
smite alichithe smote smitten
slide slide slid slid
tread unyathele trod trodden
swing swing swang swung
strive lwela strove striven
string umtya strung strung
shrink nciphisa shrank shrunk
lead phambili led led
grind okugaya ground ground
freeze iqhwa froze frozen
forsake ungawushiyi forsook forsaken
fling Yisa flung flung
wring aliqhawule wrung wrung
wind umoya wound wound
weave aluka wove woven
bet ukubheja bet bet
cast ziphose cast cast
cost iindleko cost cost
cut cut cut cut
hit hit hit hit
hurt ubuhlungu hurt hurt
let ake let let
put wabeka put put
rid lahla rid rid
set iseti set set
shed baphalaze shed shed
split Umehlulelwano split split
shut wavala shut shut
thrust saliphosa thrust thrust
spread ukwanda spread spread
burst ziqhume burst burst
abuse ukuhlukunyezwa abused abused
abolish ukuchitha abolished abolished
avail sisinde availed availed
attract ukudosa attract attract
appoint abeke appointed appointed
apply isicelo applied applied
approve angavumela approved approved
accept ukwamukela accepted accepted
accompany ukuhamba accompanied accompanied
acquire sizuze acquire acquired
annoy ekukruqulayo annoyed annoyed
alter kokulungiswa altered altered
aim Injongo aimed aimed
add ukwengeza added added
adapt ukuzivumelanisa adapted adapted
attack ukuhlasela attacked attacked
assure asiqinisekisa assured assured
ask cela asked asked
ascend enyukela ascended ascended
agree uyavuma agreed agreed
advise luleka advised advised
adopt nesimo adopted adopted
bend Mani bent bent
believe bakholelwa believed believed
behave ziziphathe behaved behaved
beg enqiba begged begged
bleed ophela bled bled
bring ungenise brought brought
charge imali charged charged
cheat ukukopela cheated cheated
compare thelekisa compared compared
build ukwakha built built
burn atshise burnt burnt
buy ukuthenga bought bought
call call called called
cry ukukhala cried cried
deliver akhulule delivered delivered
debar eLodebhare debarred debarred
deal deal dealt dealt
dare nesibindi dared dared
catch catch caught caught
cook ukupheka cooked cooked
creep alawule crept crept
change utshintsho changed changed
complain ukukhalaza complained complained
compose yokubhala composed composed
convict ilahla convicted convicted
cure gula cured cured
decide isigqibo decided decided
dedicate ukunikezela dedicated dedicated
hear ukuzwa heard heard
hate inzondo hated hated
have baye had had
hang hang hanged hanged
demand isidingo demanded demanded
deny ukuphika denied denied
depend zixhomekeke depended depended
destroy abhubhise destroyed destroyed
gather ubuthe gathered gathered
gaze ba- gazed gazed
flee fled fled
feel uzive felt felt
feed feed fed fed
determine ukucacisa determined determined
deviate athambise deviated deviated
die bafe died died
dream iphupho dreamt dreamt
divide uqhekeko divided divided
inform azise informed informed
inspire abakhuthaze inspired inspired
introduce Fundisa introduced introduced
embellish embellish embellished embellished
enter ufake entered entered
expressed expressed expressed
maintain ukulondoloza maintained maintained
marry amthathe married married
make ukwenza made made
insist aphike insisted insisted
invade bangenele invaded invaded
invite umeme invited invited
involve zibandakanya involved involved
lose ulahlekelwe lost lost
look khangela looked looked
like ezifana liked liked
light ukukhanya lighted lighted
lie amanga lied lied
joke bahlekisa joked joked
keep ugcine kept kept
kill ukubulala killed killed
kneel siguqe knelt knelt
laugh laugh laughed laughed
lend ukubolekisa lent lent
leave ushiye left left
learn ufunde learnt learnt
lead phambili led led
lay walala laid laid
owe sembethe owed owed
order oda ordered ordered
omit zishiya omitted omitted
occur kwenzeka occurred occurred
observe bagcine observed observed
open evulekileyo opened opened
occupy ukulidla occupied occupied
pray thandaza prayed prayed
punish makenze punished punished
play ukudlala played played
pay ahlawule paid paid
preside aphathe presided presided
prevent ukunqanda prevented prevented
negotiate thetha-thethana negotiated negotiated
mow ingca mowed mowed
move hambisa moved moved
mix mix mixed mixed
mend walungisa mended mended
meet ihlangabezane met met
mean ukuthini meant meant
manage uphathe managed managed
prepare ukulungiselela prepared prepared
preserve ukulondoloza preserve preserved
pretend bezenza pretended pretended
proceed uqhubeke proceeded proceeded
prohibit vala prohibited prohited
reject ukwala rejected rejected
rehabilitate yokubandakanyeka rehabilitated rehabilitated
refuse bayala refused refused
refund imali refunded refunded
recover ukufunyanwa okuzenzekelayo recovered recovered
propose kuphakanyiswa proposed proposed
prosecute zokudlulisela prosecuted prosecuted
prove zibonakalise proved proved
persist iqhubeka persisted persisted
realize ukuqaphela realized realized
raise ukukhulisa raised raised
receive kufumana received received
reach ukufikelela reached reached
read ukufunda read read
quarrel ukuxabana quarrelled quarrelled
say bathi said said
sew ukuthunga sewed sewed
seek bafune sought sought
remind khumbuza reminded reminded
remit kodambiso remitted remitted
return ukubuya returned returned
respond ukuphendula responded responded
rob rob robbed robbed
repair yokulungisa repaired repaired
reply ukuphendula replied replied
rescue wophula rescued rescued
swell aphakama swelled swelled
sell athengise sold sold
sweep onobu- swept swept
send thumela sent sent
shoot ukudubula shot shot
spoil konakalisa spoiled spoiled
sleep ubuthongo slept slept
show show showed showed
sow tshala sowed sowed
stay uhlale stayed stayed
spend bachithe spent spent
work umsebenzi worked worked
wish fisa wished wished
wait yima waited waited
warn uyasthanda warned warned
smile uncumo smiled smiled
smell ivumba smelt smelt
teach ukufundisa taught taught
want ufuna wanted wanted
walk ukuhamba walked walked
visit utyelelo visited visited
vanish nyamalala vanished vanished
tell ukutshela told told
think Ndicinga thought thought
travel zokuhamba travelled travelled
tremble bathuthumele trembled trembled
utter elingaphandle uttered uttered
unite yokuhlanganisa united united
twinkle menye twinkled twinkled
treat aphathe treated treated
bend Mani bent bent
breed ezizalana bred bred
clothe kuzambathisa clothed clothed
gird ubophe girded,girt girded,girt
hew Gawula hewed hewed
lean ezinqinileyo leant leant
load umthwalo loaded loaded
melt baphele melted melted
rend wazikrazula rent rent
spell ukupela spelled,spelt spelled,spelt
knock komdlali knocked knocked
repeat phinda repeated repeated
pick pick picked picked
join ujoyine joined joined
clean ezihlambulukileyo cleaned cleaned
match komdlalo matched matched
offer banikele offered offered
plunge ukwehla plunged plunged
watch ukubukela watched watched
slip isiliphu slipped slipped
chatter eqalisa chattered chattered
shock athuke shocked shocked
shook shooked shooked
affect nomthelela affected affected
last wokugqibela lasted lasted
plan icebo planned planned
expose libeke exposed exposed
tip tip tipped tipped
need udinga needed needed
suit suit suited suited
fold goca folded folded
decorate hombisa decorated decorated
disappear zinyamalale disappeared disappeared
plough ulima ploughed ploughed
ban ban banned banned
protect ukukhusela protected protected
reproduce zizalana reproduced reproduced
contain ibe contained contained
stretch elula stretched stretched
notice isaziso noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links